• Co2-kortlægning

  Hos S. Sørensen I/S har vi udarbejdet en CO2-kortlægning for året 2021, hvor udregninger benyttes som baseline.

  Kortlægningen er tiltænkt som et målbart værktøj til prioritering af energibesparende tiltag.

  Allerede gennemførte tiltag:

  • Marts 2022 blev der opstillet el-ladestander til firmabiler og kunder.
  • December 2019 blev oliefyr udskiftet med varmepumpe til opvarmning af lagerlokalerne på Løvevej 4.
  • I fjerde kvartal 2019 blev lysarmaturer på Tigervej 11 udskiftet til LED belysning i lagerhal og tapperi.
  • I maj 2018 blev én gastruck udskiftet til en el-truck, og ligeledes én i 2021.

  Fremadrettede tiltag:

  Nuværende naturgasopvarmning planlægges udfaset i løbet af 2022, og forventes erstattet med varmepumper eller fjernvarme i stedet.

  Desuden planlægges virksomhedens fire gastrucks løbende udskiftet til el-trucks inden 2030.

  Resterende lyskilder der ikke er LED planlægges udskiftet i 2022.

  Co2-kortlægning for 2021​

 • Energirådgivning

  For at skabe et overblik over virksomhedens energiforbrug, og for at finde områder med optimeringsmuligheder der kan minimere energiomkostninger, og samtidigt medvirke til reducering af Co2-udledningen, har S. Sørensen I/S haft Scanenergi til at lave en gennemgang af virksomheden.

  Optimeringsforslag fra gennemgang:

  Udskiftning af lysarmaturer til LED

  • Derved opnås en energibesparelse på 32.682 Kwh/år.
  • Ingen Co2-besparelse da vi i forvejen bruger Co2-neutral vindenergi.

  Udskiftning af gasfyr til varmepumpe(r) eller fjernvarme

  • Derved opnås en energibesparelse på 49.747 Kwh/år.
  • Desuden en Co2-reduktion på 9,95 ton/år.

  Der var desuden et forslag om at opstille solpaneler til dækning af varmepumpes energiforbrug.

  Denne løsning afhænger af om der vælges varmepumpe eller fjernvarme som alternativ til gasfyret.

VINDenergi

Vi har hos S. Sørensen i Thisted omlagt vores el-indkøb hos Scanenergi til 100% vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft.

På denne måde er vi med til at skåne miljøet – og styrke både produktionen og investeringen i miljøvenlig energi.

Med VINDenergi aftalen støtter vi som virksomhed op om nedenstående FN´s Verdensmål:

   

Læs mere om VINDenergi hos Scanenergi

KLIMAskov

Som kompensering for virksomhedens samlede CO2-udledning, har S. Sørensen I/S valgt at plante træer i danske klimaskove.

På baggrund af virksomhedens Co2 udledning i 2021, og forventede energiforbrug i 2022, blev der i maj 2022 plantet 1388 træer – i alt 16 forskellige træsorter, for derved at sikre biodiversiteten.

Træerne vil igennem deres levetid optage 100% af den forventede Co2-udledning for 2022

Med KLIMAskov aftalen støtter vi som virksomhed op om nedenstående FN´s Verdensmål:

 

Læs mere om KLIMAskov hos Scanenergi

Klimatiltag

Ud over at vi hos S. Sørensen I/S har valgt at omlægge vores el-indkøb hos Scanenergi til 100% vedvarende og Co2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft, har vi valgt at investere i en yderligere reduktion af verdens Co2-udledning gennem ét eller flere klimatiltag forskellige steder i verden.

Med denne KLIMAtiltag aftale hos Scanenergi, gældende for perioden 2022 til 2028, vil virksomhedens samlede Co2-udledning blive nedbragt hele to gange.

Med KLIMAtiltag aftalen støtter vi som virksomhed op om nedenstående FN´s Verdensmål:

       

Læs mere om KLIMAtiltag hos Scanenergi

5 stjernet grøn strøm status

LinkedIn

Følg os på LinkedIn

Genbrug / Affaldssortering