Bæredygtighed

Hos S. Sørensen I/S har vi et stærkt ønske om at bidrage positivt til den grønne omstilling, og vi implementerer derfor løbende forbedringer, for derved at højne virksomhedens bæredygtighed.

Med allerede indførte tiltag støtter virksomheden op om følgende FN’s verdensmål:

S. Sørensen - Bæredygtighed - SustainabilityS. Sørensen - Bæredygtighed - SustainabilityS. Sørensen - Bæredygtighed - SustainabilityS. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability

Energiforbrug og Co2-udledning

S. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability

I forbindelse med kortlægning af virksomhedens energiforbrug og Co2-udledning, indgik vi i 2022 en aftale med Scanenergi omkring energirådgivning, og hjælp til Co2-kortlægning.

Ovennævnte var en del af en pakkeløsning som også indeholder køb af vindenergi, etablering af klimaskov og et ekstra klimatiltag.

Ved at vi har valgt alle 5 tiltag, giver det os lov til i vores markedsføring at benytte 5 stjerner og to bladmærker.

COS Kortlægning 2023 – Scanenergi

Energibesparende tiltag

På baggrund af Scanenergi energirådgivningen og Co2-kortlægningen i 2022, er flere forbedrende tiltag igangsat.

Inden var flere energibesparende tiltag dog allerede gennemført – blandt andet:

  • Oliefyr i lagerbygning Løvevej 4 blev i december 2019 udskiftet til varmepumpe
  • Belysning i lagerhal og tapperi Tigervej 11 blev i 2019 udskiftet til LED
  • To gastrucks er udskiftet til el-trucks – én i 2018, og én i 2021
  • El-ladestander til firmabiler og kunder blev opsat i marts 2022

Fremadrettede tiltag som resultat af kortlægning:

  • Naturgasopvarmning Tigervej 11 planlægges udfaset, og erstattet af enten fjernvarme eller varmepumpeløsning i løbet af 2023
  • Resterende gastrucks planlægges løbende udskiftet til el-trucks inden 2030
  • Lyskilder der endnu ikke er LED, planlægges udskiftet i 2023
Afspil video

VINDenergi

Som led i den grønne omstilling har vi valgt at omlægge vores el-indkøb til 100% vedvarende og Co2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft, og er dermed med til at skåne miljøet – og styrke både produktionen og investeringen i miljøvenlig energi

Med VINDenergi aftalen støtter vi som virksomhed op om følgende FN’s verdensmål: 

S. Sørensen - Bæredygtighed - SustainabilityS. Sørensen - Bæredygtighed - SustainabilityS. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability

Klimabevis-VINDenergi

Genvej til VINDenergi hos Scanenergi

KLIMAskov

S. Sørensen - Bæredygtighed
S. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability
S. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability

Som kompensering for virksomhedens totale Co2-udledning, har vi valgt at investere i dansk klimaskov tiltaget hos Scanenergi. KLIMAskov tiltaget går ud på at der plantes det antal træer der igennem deres levetid optager 100% af virksomhedens årlige udledte mængde af Co2

Vi plantede derfor i 2022 i alt 1.388 træer – i alt 16 forskellige træsorter, for derved at sikre biodiversiteten.

Med KLIMAskov aftalen støtter vi som virksomhed op om følgende FN’s verdensmål:

S. Sørensen - Bæredygtighed - SustainabilityS. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability

Klimabevis-KLIMAskov

Genvej til KLIMAskov hos Scanenergi

KLIMAtiltag

Ud over aftalen med Scanenergi omkring omlægning af vores el-indkøb til 100% vedvarende og Co2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft, har vi valgt at investere i en yderligere reduktion af verdens Co2-udledning gennem ét eller flere klimatiltag forskellige steder i verden.

Med denne KLIMAtiltag aftale hos Scanenergi, gældende for perioden 2022 til 2028, vil virksomhedens samlede Co2-udledning blive nedbragt hele to gange

Med KLIMAtiltag aftalen støtter vi som virksomhed op om følgende FN’s verdensmål:

S. Sørensen - Bæredygtighed - SustainabilityS. Sørensen - Bæredygtighed - SustainabilityS. Sørensen - Bæredygtighed - SustainabilityS. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability

Klimabevis – KLIMAtiltag

Genvej til KLIMAtiltag hos Scanenergi

Cirkulær økonomi

S. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability
Plastemballage

Vi har hos S. Sørensen igennem årene haft stor fokus på genanvendelse af plastemballage, hvorfor der på emballage såsom plasttanke, -tønder og -dunke, har været benyttet et pantsystem.

Pantsystemet har medvirket til, at vi har kunnet genbruge den tomme emballage, som vi har taget med retur fra virksomhedens kunder.

Den tomme emballage er herefter blevet genfyldt og genbrugt flere gange indenfor emballagens levetid.

Levetiden for emballage til håndtering af kemikalier afhænger af indholdet, og kan variere fra to til fem år.

Denne plastemballagehåndtering er med til, at emballagen kan genbruges omkring 30 gange inden for de fem år.

Modtaget tomt emballage der ikke er ren, sendes til ekstern vask inden den genbruges.

Emballage der er ødelagt, som ikke kan rengøres, eller som er blevet for gammel sendes til genanvendelse – her knuses emballagen og genbruges i fremstilling af nyt plast.

Måden hvorpå vi håndterer plastemballage lever allerede nu til fulde op til EU’s Emballagedirektiv 2025, hvor nye regler for nedbringelse af plastemballageaffald træder i kraft den 1. januar 2025.

Ifølge Miljøministeriet havner alt for meget plastaffald på forbrændingsanlæggene og i naturen, hvilket er spild af ressourcer og en trussel mod vores klima og natur.

Derfor skal langt mere emballage genbruges eller genanvendes.

Ifølge Miljøministeriet er plastaffald desuden den væsentligste kilde til Danmarks Co2-udledning fra forbrænding af affald.

De fastsatte mål på genanvendelse af plast frem mod 2035 på op til 70%, opfylder vi allerede med nuværende håndtering af plastemballage

S. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability
Plastfolie og papemballage

Plastfolie er en af de affaldsfraktioner vi samler og presser i baller, for herefter at blive sendt til genanvendelse.

Papkasser som vi modtager varer i fra vores leverandører genbruger vi i det omfang der er muligt til forsendelse af varer til vores kunder.

Vi ved godt at genbrugte papkasser ikke altid ser godt ud, men jo flere gange en papkasse kan genbruges, spares der energi på fremstilling af nye.

Den papemballage der ikke kan genbruges samles ligeledes sammen og presses i baller, for derefter at blive sendt til genanvendelse.

S. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability
S. Sørensen - Bæredygtighed - Sustainability